Mikkelin Toimintakeskus hallinnoi noin kahtakymmentä erilaista työyksikköä. Näissä yksiköissä tehdään töitä ammattitaitoisen työnjohtajan opastuksella. Pääosa työyksiköistä sijaitsee Kierrätyskeskuksella ja Viilarintiellä osoitteissa: Lentokentänkatu 17 ja Viilarintie 2.

Kierrätyskeskuksen työyksiköissä puhdistetaan ja kunnostetaan kierrätettyjä tavaroita. Kaikki kunnostetut tavarat päätyvät Toimintakeskuksen ylläpitämiin myymälöihin kuluttajien iloksi.

Viilarin eri osastoilla valmistetaan Uutta elämää -uusiotuotteita. Niissä hyödynnetään kierrätysmateriaalia mahdollisuuksien mukaan. Viilarissa valmistetaan tuotteita ja tarjotaan palveluita tilausten mukaan.

Ammattialavalikoimaa täydentää yhdistysyhteistyö, missä ovat mukana Etelä-Savon Liikunta ry, Mikkelin Seudun Invalidit ry sekä Mikkelin Työttömät ry. Heidän tarjoamat työ- ja työtoimintapaikat sijaitsevat eri puolilla Mikkeliä.

Asiakasohjaus
010 327 2930