Kotikulmilla – Asukastoiminnan kehittämishanke

1.3.2019-30.10.2020

Hankkeessa käynnistetään Laajalampi/Kattilasilta -alueella asukasdemokratiaa vahvistavaa toimintaa, jota suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Tavoitteena on nostaa esiin asukkaiden tarpeita ja löytää niihin yhdessä ratkaisuja. Hanketoiminnan kautta asukkaille tarjoutuu väyliä päästä osaksi oman asuinalueen toimintaa ja kehittämistä. Toiminta mahdollistaa osallistumisen yhteisesti tärkeiksi koettujen asioiden pohtimiseen, muutosten suunnitteluun, vaikuttamiseen ja päätöksentekoon sekä yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyden kokemuksiin.

Hanke on osa Meijän Mikkeli -hanketta ja sen toimijaverkostoon haetaan yhteistyökumppaneiksi muita alueella toimivia yhdistyksiä, hankkeita, seurakuntia, yrityksiä, kaupungin osallisuustyöstä vastaavia, kaupunginosayhdistyksiä ym. toimijoita, jotka jakavat samat arvot ja tavoitteet ja haluavat olla mukana osallisuustyössä, yhdistää voimavaroja, verkostoitua ja rakentaa kestävää tulevaisuutta yhteistyössä muiden kanssa. 

Hankkeessa testataan myös uusia toimintatapoja, kuten osallistavaa budjetointia, ja pyritään löytämään keinoja sitouttaa uusia henkilöitä pidempiaikaisesti muiden jo toimivien asukasaktiivien verkostoon.