Yhdistystyöllistämisen esittely 

Myös yhdistyksillä on tärkeä rooli työllistäjinä. Useat yhdistykset tarjoavat esim. matalan kynnyksen työpaikkoja henkilöille, jotka ovat olleet poissa työmarkkinoilta pidemmän aikaa tai joille ei avoimien työmarkkinoiden työtä ole saatavilla. Yhdistys voi siis olla hyvä ponnahduslauta työmarkkinoille paluuseen, ammatinvaihtoon tai opiskeluun. 

Yhdistyksissä on usein tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja mahdollisuus räätälöidä niitä työntekijän osaamisen ja tavoitteiden mukaisesti. Kaikissa työtehtävissä, kun ei edellytetä vankkaa ammattiosaamista, niin yhdistykset voivat tarjota mahdollisuuden myös aivan uudenlaisten työtehtävien kokeilemiseen esimerkiksi silloin, jos on kulunut pidempi aika siitä, kun henkilö on edellisen kerran ollut työelämässä. 

Yhdistyksissä usein koetaan työtehtävien tarjoaminen myös yhteiskunnallisena tekona, onhan toiminta usein sellaista, mitä ei esimerkiksi oma kunta pysty tarjoamaan. 

Yhdistyksessä työllistämiseen on tarjolla erilaisia työhallinnon tukitoimia, kuten palkkatuki ja työkokeilu. Kuntien järjestämänä on kuntouttava työtoiminta

Yhteistyönä Toimintakeskuksen kanssa, yhdistyksen rooli kaikissa näissä työllistämisen tukitoimissa on ns. työnjohdollinen. Toimintakeskus vastaa työllistettävän yksilövalmennuksesta. 

Työllistävän yhdistyksen odotetaan tekevän yleishyödyllistä työtä, joka tukee kuntalaisten elämänlaatua eikä kilpaile yritysten kanssa.